Advanced Upgrade

59,00 $

Viktig information

Vänligen fyll i följande formulär med den information som krävs:
 • max 250 tecken
Kvantitet

Få mer än 350 rapporter om din hälsa omedelbart genom att utöka resultaten av ditt DNA Starter-test, utan att behöva upprepa ditt DNA-test!

Produkten Advanced Upgrade inkluderar:

1) Genetisk benägenhet för komplexa sjukdomar

Beskriver mottaglighet för många sjukdomar tillsammans med en rapport med nödvändiga åtgärder för att förebygga eller undvika deras utveckling i framtiden, plus personliga råd om det behövs. Den analyserar:

 • Astma
 • Cancer
 • Grå starr
 • Depression
 • Diabetes mellitus typ 2
 • Endometrios
 • Perifer arteriell hypertension
 • Hypotyreos
 • Psoriasis
 • Och 85 andra sjukdomar

2) Närvaro av ärftliga monogena sjukdomar

Dessa orsakas av en mutation i en enda DNA-gen. Att veta om du är bärare av en sjukdom av denna typ är viktigt för att upptäcka de implikationer det har för din hälsa eller för din eventuella avkomma. Den analyserar:

 • Ärftlig bröst- och äggstockscancer
 • Acyl-CoA-dehydrogenasbrist
 • Wilsons sjukdom
 • Cystisk fibros
 • Hemofili A
 • Homocystinuri på grund av MTHFR-brist
 • Ushers syndrom
 • Och 100 andra ärftliga sjukdomar

3) Farmakologiska kompatibiliteter

Varje kropp reagerar olika på olika läkemedel beroende på dess DNA. Därför är det viktigt att få guiden som låter din läkare förskriva den bästa farmakologiska behandlingen för dig. Denna information gör att du kan minska återhämtningstiden och undvika biverkningar eller andra oönskade reaktioner. Den analyserar:

 • Acetylsalicylsyra (ASA) (Biverkningar)
 • Abacavir (Biverkningar)
 • Amitriptylin (Dosering)
 • Citalopram (Dosering)
 • Ibuprofen (Effektivitet)
 • Paracetamol (Effektivitet)
 • Trastuzumab (Effektivitet)
 • Vaccination (Biverkningar)
 • Och 165 andra läkemedelsinteraktioner

Hur kan jag få tillgång till all denna information?

Endast genom att köpa denna produkt, utan att behöva skicka in ditt salivprov igen.

Kom ihåg att ange din användar-e-post och/eller ditt DNA Starter-kit genom att fylla i formuläret ovan.

Inom högst 3 kalenderdagar kommer du att kunna se dina resultat på ditt privata tellmeGen-konto.